„Bilet za zeta”

Uchwała Rady Miasta wprowadza do usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dodatkowy bilet dla uczniów szkół podstawowych. Będzie on przysługiwał od września 2021 r. uczniom szkół podstawowych, zamieszkujących w granicach administracyjnych Miasta Gniezna. Z biletu będą mogli korzystać uczniowie do osiągnięcia 15 roku życia. Dodatkowo w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami i z odroczonym obowiązkiem szkolnym uprawnienie do „Biletu za zeta” będzie przysługiwać do osiągnięcia 17 roku życia. Aby nabyć „Bilet za zeta” trzeba posiadać ważną legitymację szkolną oraz pisemne oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania. W Gnieźnie „Bilet za zeta” będzie można nabyć  stacjonarnie w nowym punkcie sprzedaży w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (Dworzec autobusowy przy PKP) lub w siedzibie MPK przy ul. Wesołej. Do końca września możliwość zakupu tego biletu będzie możliwa również w punkcie sprzedaży przy ul. Lecha. „Bilet za zeta” można nabyć także za pośrednictwem Mobilnej Karty Miejskiej, czyli wielofunkcyjnej aplikacji, dostępnej na telefony z system Android i iOS. Bilet będzie ważny na dany miesiąc.