Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września 2021 r. na boisku szkolnym według następującego harmonogramu:klasy I – III -godz. 8:00klasy IV – VIII – godz. 9:00W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w wyznaczonych salach lekcyjnych.