Mała Liga esportowa dla szkół

Pan dr Marcin Kołacz w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku uruchamia rozgrywki esportowe (komputerowe) dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa non profit, mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców). Umożliwia ona również nauczycielom WF realizację zagadnień z podstawy programowej WF w trybie zdalnym. Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar
W załączniku przesyła Pismo Przewodnie dla szkół.

Pismo Przewodnie dla szkół