Konkurs Wielkanocny

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w świetlicowym konkursie  na  „Najpiękniejszą dekorację wielkanocną”

 

 Cele konkursu: 

– rozwijanie kreatywności dzieci;                               

– kultywowanie tradycji świątecznych;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;

– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

 

Regulamin konkursu: 

– Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6. 

– Ozdoba wielkanocna to na przykład: baranek, pisanka wielkanocna, kartki

 świąteczne, stroik wielkanocny.

-Prace wykonujemy  samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. 

-Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy). Uczeń może 

oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.

-Termin oddawania prac to 6 kwietnia 2020 do świetlicy szkolnej. Uczestnik przystępując
do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

 

 Ocena i nagrody: 

– Jury przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc, dyplomy.

– ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

Kryteria oceny: 

– oryginalność pomysłu;

– estetyka wykonania pracy;

– ogólny wyraz artystyczny;

– materiał użyty do wykonania pracy;

– zgodność pracy z założeniami konkursu;

– stopień trudności;

– technika wykonania;

– indywidualny charakter pracy.

Sprawy organizacyjne:

  • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  • Organizator prace zatrzymuje w szkole w celu dekoracji w okresie przedświątecznym.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

 

 

Organizatorzy:

Nauczyciele świetlicy