FINAŁ MIEJSKI GNIEŹNIEŃSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbył się finał kolejnej edycji Gnieźnieńskiego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych odbywający się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gniezna. Organizatorem finału miejskiego w tym roku szkolnym była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Głównymi celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów, stworzenie uczestnikom konkursów możliwości potwierdzenia posiadanych umiejętności i wiedzy, przyczynienie się do skuteczniejszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach średnich i popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych. W tym roku szkolnym ze względów epidemiologicznych konkurs miał formę online. Organizatorzy, konsultując się online, stworzyli test na Testportal. Test wyboru zawierał materiał leksykalno-gramatyczny oraz wiadomości dotyczące kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Link do testu został udostępniony nauczycielom ze szkół zgłoszonych do konkursu, którzy przekazali go zakwalifikowanym do finału uczniom ze swoich szkół. W dniu finału dostęp do testu był aktywowany i test był dostępny w wyznaczonych godzinach dla uczniów na spotkaniach online na Teams. W konkursie wzięły udział wszystkie zgłoszone jesienią szkoły. Po zakończeniu testu uczniowie oraz nauczyciele szkół biorących udział w konkursie spotkali się na uroczystym podsumowaniu konkursu online na TEAMS. W spotkaniu brali udział Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna pan Michał Powałowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pan Tomasz Konowalski oraz Zastępca Dyrektora Pani Katarzyna Konieczna, którzy pogratulowali sukcesu wszystkim finalistom. W finale konkursu języka angielskiego uczestniczyło łącznie 30 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Wszyscy uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. 1 miejsce (ex aequo) – Miłosz Czyżak 3 miejsce ( ex aequo) – Dominika Lauchstadt 10 miejsce – Kamil Podrzycki Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy , nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 1

Agnieszka Rączka

Karolina Hęś

Katarzyna Chwalik