FINAŁY MIEJSKIE GNIEŹNIEŃSKICH KONKURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO GIMNAZJALISTÓW

W dniach 10 i 15 maja 2018 r. w Szkołach Podstawowych  nr 1 i 7 w Gnieźnie odbyły się finały kolejnej edycji Gnieźnieńskich Konkursów Języka Niemieckiego i Angielskiego Gimnazjalistów odbywających się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gniezna.

Głównymi celami konkursów są: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów, stworzenie uczestnikom konkursów możliwości potwierdzenia posiadanych umiejętności i wiedzy, przyczynienie się do skuteczniejszego przygotowania uczniów do nauki

w szkołach średnich i popularyzowanie nauki języka angielskiego i  niemieckiego wśród uczniów.

 

W finale konkursu języka niemieckiego, który odbył się w naszej szkole uczestniczyło łącznie 12 uczniów- w tym siedmiu reprezentantów naszej szkoły , a w finale języka angielskiego 21 – w tym siedmiu uczniów naszej szkoły. Uczniowie reprezentowali Szkoły Podstawowe  nr 1,7 i 10 oraz Gimnazjum nr 2 . Finaliści przez 60 minut rozwiązywali testy sprawdzające znajomość zagadnień leksykalno – gramatycznych a także umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem.

W konkursie języka niemieckiego na  podium, zajmując drugie miejsce, stanął uczeń naszej szkoły – Kamil Szarzyński z klasy 3e.

Zwycięzcom Puchar Prezydenta Miasta Gniezna wręczyli : Prezydent Miasta Gniezna Pan Tomasz Budasz , Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Pan Michał Powałowski,  vice dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Pani Katarzyna Konieczna , doradca metodyczny języków obcych Agnieszka Rączka oraz przewodniczący i członkowie Komisji Konkursowych : język niemiecki – Pani Marlena Hoffmann, język angielski – pani Lucyna Lutomska-Wiśniewska.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!