Pasowanie pierwszoklasistów 2018

1 października 2018 roku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gnieźnie. W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas pierwszych z wychowawcami, rodzice, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektor szkoły- pan Andrzej Duszyński. Pierwszoklasistów powitali  przedstawiciele SU. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności i wiedzę recytując wiersze, śpiewając piosenki, odpowiadając na pytania. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły- pan Andrzej Duszyński dokonał pasowania uczniów. Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Uroczystość zakończyła się życzeniami dyrektora szkoły i przedstawicieli SU skierowanymi do pierwszoklasistów i ich rodziców.